Herstellingen - vragen

Defect aan verwarming, elektrische installatie of sanitair

(bvb. waterkranen, toilet, radiatoren, elektrische zekeringen,..)

Bel de firma SIX op het nummer 051/31 20 12

Voor problemen met liften

  • Bel naar het nummer dat op de lift vermeld staat en verittig de medebewoners dat u de liftfirma hebt verwittigd.
  • In de lift is meestal een telefoon, gsm of ander noodoproepsysteem aanwezig, waarmee je de liftfirma kan bellen.

Andere problemen tijdens de kantooruren 

(bvb: verstoppingen, dakgoten, dak,..)

Bel 056/41 25 01
Andere problemen buiten de kantooruren en tijdens het weekend
  •  Bel 056/41 25 01 en spreek een bericht in op het antwoordapparaat.
  •  Mail naar info@devlashaard.be
  • Vul het meldingsformulier in op onze website